Dzięki dużej konkurencji na polskim rynku finansowym dostępnych jest wiele instrumentów finansowych. Wśród podstawowych, z których Polacy zawsze chętnie korzystali możemy wskazać lokaty oszczędnościowe, obligacje, konta oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne oraz akcje. Coraz większą popularność, po okresie zawirowań na rynku finansowym, zyskują również produkty strukturyzowane. Określona oferta uzależniona jest od poziomu ryzyka jakie akceptujemy. Obecnie przy niskich stopach procentowych produkty gwarantujące określony zysk takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe charakteryzują się niższym oprocentowaniem w stosunku do lat poprzednich. Jeśli jakaś instytucja gwarantuje nam „pewny zysk” na poziomie kilkunastu procent powinniśmy szczególnie uważnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami inwestycji.

Analiza rynku

Wybierając formę oraz sposób pomnażania naszych nadwyżek finansowych powinniśmy sami dokonać wnikliwej analizy rynku oraz poziomu bezpieczeństwa instytucji, z których produktów zamierzamy korzystać. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku korzystania z usług instytucji nie podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, a także, co szczególnie istotne ochrona interesów uczestników tego rynku (więcej na stronie internetowej KNF – www.knf.gov.pl).

Gwarancje bankowe

Powierzając oszczędności, niekiedy całego życia, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na profity ale także na gwarancje wypłaty środków. Wciąż mała grupa konsumentów ma świadomość bezpieczeństwa i gwarancji wypłaty środków lokowanych w bankach. 
W tym kontekście warto przypomnieć, że we wszystkich bankach w Polsce, środki powierzone przez klientów są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane w ciągu 20 dni roboczych. Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych produktów oferowanych klientom banków, bank pośredniczy jedynie w ich sprzedaży (dotyczy to np. jednostek funduszy inwestycyjnych czy produktów ubezpieczeniowych) i nie są one objęte gwarancjami BFG. Banki oferują także produkty łączone, np. lokata bankowa oraz jednostki funduszy inwestycyjnych – wtedy gwarancjami chroniona jest tylko część lokacyjna produktu. Objęte gwarancjami są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe bez względu na walutę, a wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. W przypadku rachunków wspólnych każdy ze współposiadaczy ma prawo do oddzielnej kwoty gwarantowanej. Środki gwarantowane można odbierać przez okres 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku. Więcej informacji o gwarancji depozytów możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – www.bfg.pl.