Obecnie średnia marża oprocentowania kredytów mieszkaniowych na kwotę 300 tys. zł (przy 25% wkładzie własnym) wynosi 1,6 %. Ponadto większość banków przygotowała wiele promocyjnych obniżek marż dla kredytów hipotecznych zaciąganych w złotówkach i euro, aby jednak z nich skorzystać, trzeba spełnić określone przez banki warunki.

Jak znaleźć dla siebie najlepszą ofertę?

Żeby dowiedzieć się, który bank może zaoferować nam najkorzystniejsze warunki umowy, najlepiej odbyć rozmowę z doradcą kredytowym. Podczas pierwszego spotkania z pracownikiem banku zostaniemy poproszeni o przedstawienie swojej sytuacji ekonomicznej i sprecyzowanie rodzaju planowanej transakcji – budowa, zakup czy też spłata krótkoterminowych zobowiązań. Także wtedy dowiemy się najważniejszych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Chodzi tu przede wszystkim o zakres dochodów akceptowanych przez bank. Będzie to miało szczególne znaczenie, jeżeli uzyskujemy dochody w niestandardowy sposób (umowy na czas określony, umowy zlecenia, umowy o dzieło). Kolejną istotną sprawą, którą trzeba odnotować podczas rozmowy, to poziom finansowania inwestycji, czyli tzw. LTV (stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości), który determinuje wysokość wymaganego naszego wkładu własnego. Pozostałe ważne kwestie to: oprocentowanie kredytu i inne wymagane opłaty oraz cele, które można sfinansować kredytem hipotecznym (kredyt hipoteczny może dotyczyć zarówno potrzeb mieszkaniowych, jak i dowolnych celów konsumpcyjnych), czas oczekiwania na decyzję i wypłatę kredytu, a także dodatkowe atuty (np. możliwość skorzystania z dodatkowych produktów).