Tak naprawdę niewielu z nas potrafi racjonalnie gospodarować swoimi pieniędzmi. Dążenie do możliwie najlepszego zaspokojenia indywidualnych i wspólnych potrzeb członków naszego gospodarstwa domowego stanowi podstawę dokonywanych wyborów 
i działań ekonomiczno-organizacyjnych. 
Jakość tych wyborów zależy od posiadanej przez nas wiedzy na temat funkcjonowania produktów rynku finansowego.

Rynek finansowy rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, oferując nam wiele rozwiązań ułatwiających życie codzienne i mogąc podnieść jego standard. Umiejętność korzystania z usług finansowych i posługiwania się dostępnymi instrumentami to nie przywilej, ale wymóg naszych czasów.

Nasz los w naszych rękach

Każdy z nas chciałby mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe i spokojną przyszłość. Musimy nauczyć się organizować i planować swoje finanse, racjonalnie oszczędzać i inwestować, pozyskiwać środki na rynku finansowym. Umiejętność korzystania 
z produktów podstawowych, takich jak rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, lokaty, pożyczki to wstęp do odważniejszych działań na rynku finansowym.

Na początek rachunek w banku

Brak rachunku bankowego automatycznie wyklucza nas z grona świadomych uczestników rynku finansowego. Dawno minęły czasy, kiedy jedyną możliwością dokonania płatności było posłużenie się gotówką, której ilość należało z góry przewidzieć i którą trzeba było mieć przy sobie. Nie było to ani wygodne, ani bezpieczne.

Przechowywanie środków pieniężnych na rachunku bankowym gwarantuje ich bezpieczeństwo, a nowoczesna infrastruktura płatnicza zapewnia nam dostęp do naszych środków i możliwość dokonywania płatności praktycznie w każdym miejscu i o każdej porze. Za pośrednictwem rachunku mamy również dostęp do wielu produktów rynku finansowego.

Bezpieczne oszczędzanie

Dysponując wolnymi środkami, powinniśmy zadbać o ich bezpieczeństwo
i chronić przed utratą wartości. Najbezpieczniejszym i najprostszym sposobem inwestowania pieniędzy są lokaty terminowe, których różnorodność pozwoli znaleźć ofertę najbardziej odpowiadającą naszym potrzebom. Proste warunki oraz pewny zysk pozwalają spać spokojnie, podczas gdy nasz kapitał systematycznie rośnie. Dawne powiedzenie „bezpieczny jak w banku” nie straciło na aktualności.

Potrzeby finansowe

Niemożność zaspokojenia naszych potrzeb z posiadanych środków własnych wpływa na zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym. Rynek finansowy oferuje szeroki wachlarz kart kredytowych, różnorodnych pożyczek i kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Skorzystanie z tej oferty i wybór najodpowiedniejszego produktu umożliwi odroczenie w czasie płatności za pożądane przez nas towary i usługi.