Zakłady ubezpieczeń zabezpieczają klientów i ich rodziny przed finansowymi konsekwencjami utraty pracy, ciężkiej choroby czy śmierci ubezpieczonego.

Wielu Polaków myśli o zakupie własnego M. W tym roku możemy się spodziewać kolejnych nowych umów kredytów hipotecznych. W wielu przypadkach pomocne klientom będą produkty ubezpieczeniowe, które mogą zwiększyć atrakcyjność oferty, a w wybranych przypadkach sprawić, że kredyt będzie po prostu dla klienta dostępny.

Polisa na miarę potrzeb

Obecnie na rynku istnieje kilka podstawowych rodzajów ubezpieczeń oferowanych do kredytów hipotecznych. Jednym z nich jest ubezpieczenie na życie, które powinien posiadać każdy, kto zaciąga długotrwałe 
i poważne zobowiązanie finansowe. Główną
zaletą tego produktu jest zapewnienie rodzinie kredytobiorcy ochrony finansowej na wypadek jego śmierci lub ciężkiego zachorowania. Jeśli polisa jest odpowiednio dobrana, z właściwą sumą ubezpieczenia, wypłacone odszkodowanie pokryje zaciągnięte zobowiązanie.

Płynność w spłacie rat kredytowych w nieprzewidzianej sytuacji życiowej może nam również ułatwić ubezpieczenie od utraty pracy. Chociaż według danych GUS bezrobocie stopniowo maleje, a wynagrodzenie rośnie, powinniśmy pamiętać, że kredyt hipoteczny zaciągamy zazwyczaj na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Jeżeli w tym czasie pracodawca zrezygnuje z naszych usług, zakład ubezpieczeń będzie regulował ratę kredytu przez określony w umowie czas. Oferta ubezpieczeniowa przewiduje ochronę nie tylko dla zatrudnionych na etacie. Mogą 
z niej korzystać także zatrudnieni na zlecenie lub prowadzący własną działalność gospodarczą. Dzięki takiemu ubezpieczeniu możemy skupić swoją uwagę na poszukiwaniu nowej pracy, nie zamartwiając się zobowiązaniami wobec banku. Bank ma natomiast pewność rzetelnego regulowania rat przez kredytobiorcę.

Dodatkowe możliwości

Dwie kolejne grupy ubezpieczeń związanych z dostępnością kredytu to ubezpieczenie pomostowe oraz niskiego wkładu własnego. W pierwszym przypadku polisa otwiera bankowi drogę do przyznania kredytu, pomimo braku wpisania klienta do księgi wieczystej nieruchomości. W tej sytuacji, bez ubezpieczenia, bank miałby trudności z odzyskaniem kapitału, w sytuacji kiedy klient przestanie spłacać raty. Dzięki polisie ryzyko banku wyraźnie maleje, co umożliwia przyznanie klientowi kredytu. Drugi produkt jest skierowany do osób, które nie dysponują wymaganym przez bank wkładem własnym. Posiadanie tego produktu przez kredytobiorcę daje bankowi zabezpieczenie, na wypadek problemów klienta ze spłatą kredytu i pokrywa zobowiązanie za niego.

Ta krótka charakterystyka pokazuje, że dzięki ubezpieczycielom spełnienie marzeń o własnym M staje się dla wielu Polaków realne. Podejmując zobowiązania na wiele lat warto zastanowić się nad potencjalnym ryzykiem i ubezpieczeniem, które zapewni nam i naszej rodzinie odpowiednią ochronę. Ubezpieczenie związane z kredytem można obecnie znaleźć w ofercie większości zakładów ubezpieczeń. Dlatego warto przeanalizować swoje potrzeby, zapoznać się z kilkoma produktami i wybrać ten, który najdokładniej je spełni.