latego konieczny jest wybór właściwej oferty bankowej oraz zrozumienie najważniejszych zapisów umowy. Przeciętny konsument nie kupuje w swoim życiu droższej rzeczy niż nieruchomość, a zaciągnięty w tym celu kredyt będzie spłacany przez wiele lat. Trzeba zatem pamiętać, że podpis złożony pod umową będzie miał bezpośredni wpływ na budżet domowy w bardzo długim horyzoncie czasu. Zaciągając taki kredyt należy w pierwszej kolejności bardzo dokładnie przeczytać umowę kredytową i przeanalizować wszystkie wynikające z niej obowiązki i prawa stron. Bank ma obowiązek oceny zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy. Proces analizy zdolności kredytowej w przypadku kredytów hipotecznych trwa, co najmniej kilka tygodni. Do momentu podpisania umowy klient ma dużo czasu, aby dokładnie przeanalizować swoje możliwości i skonsultować się w sprawie wszystkich warunków kredytu.

Kredyt hipoteczny jest „szyty na miarę” klienta i odnosi się do konkretnej nieruchomości, co oznacza, że wiele warunków umowy kredytowej może być indywidualnie negocjowanych. Warto wiedzieć, że banki oferujące kredyt hipoteczny mają obowiązek bezpłatnie wydać klientowi przed zawarciem umowy kredytowej formularz informacyjny przedstawiający w sposób jasny i zrozumiały warunki zaciągnięcia kredytu, w tym wszystkie koszty i rodzaje ryzyka, jakie niesie ze sobą kredyt. Dzięki temu kredytobiorca może łatwiej porównać oferty kredytów kliku banków. Trzeba brać również pod uwagę to, że w kredytach hipotecznych standardem jest zmienne oprocentowanie, co może oznaczać poważną zmianę miesięcznego obciążenia odsetkami budżetu domowego. Oprocentowanie kredytów hipotecznych przeważnie składa się z dwóch części – zmiennej i stałej. Zmienną częścią oprocentowania jest stawka WIBOR, natomiast część stała oprocentowania to marża, której wysokość bank ustala określając warunki kredytu, biorąc pod uwagę ocenę zdolności kredytowej, a także warunki zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Właśnie wysokości marży jest tym składnikiem oprocentowania, który możemy ewentualnie negocjować z bankiem w chwili ubiegania się o kredyt, i która będzie miała określoną, stałą wysokość w całym okresie kredytowania. Uwagę należy poświeci także takim kosztom związanym z kredytem, jak np. koszty ustanowienia zabezpieczeń czy też polis ubezpieczeniowych, konieczności prowadzenia rachunku w banku kredytodawcy bądź też okresowej weryfikacji wartości nieruchomości. Powinniśmy także zapoznać się z wysokością innych opłat pobieranych od klientów za dodatkowe czynności, jak np. wcześniejsza spłata, podpisanie aneksu do umowy, wydanie różnego rodzaju zaświadczeń.

Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Nadzoru Finansowego, począwszy od 1 stycznia 2017 roku, kredytobiorcy mają obowiązkowo posiadać minimum 20 proc. wkładu własnego. Należy więc pamiętać o minimalnym wkładzie własnym, który kredytobiorca będzie musiał zgromadzić przed zakupem nieruchomości.

Podsumowując, decyzja o rodzaju kredytu i wyborze banku kredytującego niestety nie jest łatwa – spowodowane jest to dużą liczbą czynników, jakie musimy brać pod uwagę przy porównaniu ofert. Jest to indywidualna sprawa każdego przyszłego kredytobiorcy, jednak trzeba pamiętać, że każdy z opisywanych wyżej parametrów należy bardzo wnikliwie przeanalizować.